Transakční poradenství

Koupě nebo prodej společnosti a podobných aktiv je poměrně složitý a komplexní proces, který má řadu aspektů, zejména z těchto oblastí: finanční, právní, daňové, účetní, oceňovací, technické a v neposlední řadě investiční (obchodní).

Do tohoto procesu jsou zpravidla zapojeni jak interní spolupracovníci, tak externí poradci a konzultanti specializující se na M&A transakce:

 • investiční bankéř,
 • právní poradce (advokát, právník),
 • daňový poradce,
 • účetní poradce,
 • valuátor (například znalec na oceňování podniků a společností),
 • technický specialista (zpravidla dle oboru cílové společnosti).

Na straně prodávající zahrnuje transakční poradenství zpravidla některé z následujících služeb:

 • příprava společnosti na prodej včetně prověrky hospodaření a provedení vhodných podnikových přeměn (např. odštěpení majetku nesouvisejícího s hlavní činností),
 • tržní ocenění společnosti pro vlastníky,
 • příprava zprávy due diligence organizované prodávajícím, tzv. vendor due diligence (VDD),
 • organizace komplexního procesu prodeje společnosti: příprava marketingových materiálů, oslovení a komunikace s vytipovanými investory, řízení procesu due diligence,
 • kompletní právní servis a podpora při celém procesu, včetně vyjednávání smlouvy o prodeji, uzavření transakce, vypořádání kupní ceny.

Na straně kupující jsou to pak některé následující služby:

 • identifikace potenciálních cílů, investiční prověrka cílové společnosti, tzv. due diligence,
 • investiční ocenění cílové společnosti,
 • kompletní právní servis a podpora při celém procesu, včetně vyjednávání smlouvy o prodeji, uzavření transakce, vypořádání kupní ceny apod.,
 • konzultace v oblasti vhodného daňového uspořádání akviziční struktury.

Stejně jako jsou vetší a menší transakce, jsou různě velké či malé, víceoborové či jednooborové poradenské subjekty.

Některé se zabývají jen jedním aspektem (právo, účetnictví, daně atd.), jiné se snaží poskytovat transakční poradenství v co nejkomplexnější podobě.