Podmínky používání

Datum účinnosti: 10.03.2021

Děkujeme za váš zájem o projekt Transakční abeceda na internetových stránkách www.transakcniabeceda.cz (dále jen „Internetové stránky“).

Základní informace o Internetových stránkách

Internetové stránky jsou vlastněny a provozovány společností TRANSAKČNÍ ABECEDA s.r.o., IČO: 096 76 252, se sídlem v Chudenická 1058/32, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 340268 (dále jen „Společnost“).

Před použitím Internetových stránek si prosím přečtěte tyto Podmínky používání Transakční abecedy (dále jen „Podmínky“), které upravují používání Internetových stránek. Při používání Internetových stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami a jste povinni se jimi řídit.

Používání Internetových stránek doporučujeme osobám starším 16 let, a to z důvodu zaměření a odbornosti textů uvedených na Internetových stránkách.

Informace poskytnuté na Internetových stránkách

Na Internetových stránkách naleznete informace týkající se korporátních transakcí, jako je prodej a koupě firem či významných aktiv, a to v různé podobě, od článků a případových studií přes vysvětlení pojmů ve slovníku či pozvánku na pořádané akce.

Mějte však na paměti, že samotná problematika prodeje a koupě firem či významných aktiv je komplexní a cílem jednotlivých textů není obsáhnout téma zcela a akademicky, nýbrž jej přiblížit lidem, kteří se nepohybují v právní sféře.

Uvedené případy jsou pouze příklady a nejedná se o případy konkrétních klientů. Příklady zde popsané nelze aplikovat obecně a často s nimi souvisí mnoho navazujících věcí a aspektů.

Žádná z uvedených informací není a ani nemá být právní radou, Společnost neposkytuje právní služby a ani k takovému poskytování služeb není oprávněna.

Společnost nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou jakoukoliv aplikací informací uvedených na Internetových stránkách.

Základní pravidla, která by měla být na Internetových stránkách dodržována

Internetové stránky byly založeny za účelem informování široké veřejnosti o tématu prodeje a koupě firem a významných aktiv s cílem přiblížit tuto problematiku jasným a srozumitelným jazykem návštěvníkům Internetových stránek.

Žádáme vás o dodržování pravidel slušného chování při užívání Internetových stránek, zvláště při kontaktování Společnosti prostřednictvím kontaktního formuláře nebo formuláře na registraci na akce pořádané Společností.

Při používání Internetových stránek je zakázáno:

 • uvádět osobní údaje jiných osob,
 • uvádět nepravdivé, lživé a zavádějící informace,
 • uvádět vulgarismy, neslušné výrazy či jakékoliv jiné útoky na subjekty či třetí osoby, urážlivé poznámky, urážlivé či hanlivé označení, jakýkoliv obsah se sexuálním nebo obscénním podtextem, výhružky či příspěvky schvalující takové chování,
 • nahrávat obsah porušující právní předpisy České republiky, zejména obsah, jehož šířením dochází k porušování autorských práv,
 • nahrávat a uvádět reklamní či jiná marketingová sdělení, informace či organizaci soutěže, loterie, hry, losu, hazardu, včetně zprostředkování odkazu na takové služby,
 • nahrávat jakýkoliv obsah, který je způsobilý nebo je jeho cílem poškodit jinou třetí osobu,
 • maskovat původ informací přenášených prostřednictvím Internetových stránek,
 • umisťovat na Internetové stránky falešné nebo zavádějící informace,
 • zpřístupňovat či používat služby, informace, aplikace nebo software dostupný prostřednictvím Internetových stránek způsobem, který není výslovně povolen Společností,
 • zadávat či nahrávat pomocí Internetových stránek informace, které obsahují viry, trojské koně, červy, časované bomby nebo jiné počítačové programové rutiny, jejichž cílem je poškození, narušení, odposlouchávání nebo zabavení vlastnictví některého systému, internetových stránek, služeb, obsahu nebo informací,
 • umisťovat rámců nebo používat rámovací technologie pro uzavření části nebo aspektu obsahu nebo informací bez předchozího výslovného souhlasu Společnosti,
 • používat automatizované dotazovací zařízení, roboty nebo nástroje pro opakované shromažďování a extrahování dat, rutin, skriptů a dalších mechanismů s podobnými funkcemi ve spojení s formuláři na Internetových stránkách.

Při porušení těchto pravidel je Společnost oprávněna informace nepoužít a případně zablokovat možnost navštěvovat tyto Internetové stránky uživateli, který tyto Podmínky porušuje.

Licence a vlastnictví

Veškerý obsah na Internetových stránkách, logo a označení Společnosti či třetích stran ve smluvním či obdobném vztahu se Společností, grafika, ikony a další položky na Internetových stránkách jsou duševním vlastnictvím Společnosti (popř. Společnosti byla udělena licence pro jejich používání). Tento obsah je chráněn autorským právem a je zakázáno jakékoli rozmnožování, používání, publikování, kompilování a dekompilování, kopírování, reprodukování, měnění, pronajímání, půjčování, prodávání, vytváření odvozenin, nahrávání či jiná distribuce uvedeného duševního vlastnictví bez předchozího výslovného souhlasu Společnosti.

Máte právo na přístup a použití Internetových stránek dle rozsahu jejich funkcionalit standardním způsobem akceptovatelným pro takové internetové stránky, stanoveným v těchto Podmínkách a případně výslovně dovoleným Společností.

Osobní údaje

Společnost zpracovává vaše osobní údaje jakožto údaje návštěvníka Internetových stránek, více informací naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů.

Abychom si to tedy shrnuli:

 • příklady, návody a informace zde uvedené nelze aplikovat obecně na různé situace,
 • problematika zde není popsaná komplexně a ani to není cílem těchto Internetových stránek,
 • nejedná se o právní rady,
 • žádáme vás o dodržování základních pravidel slušného chování na Internetových stránkách, aby jejich používání bylo pro všechny zúčastněné příjemné.