Zásady zpracování osobních údajů

Datum účinnosti: 10.03.2021

Společnosti TRANSAKČNÍ ABECEDA s.r.o., IČO: 09676252, se sídlem v Chudenická 1058/32, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 340268 (dále jen „správce“, „společnost“ nebo „my“) záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak společnost zpracovává Vaše osobní údaje a jak s nimi nakládá.

Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje:

 • účastníků našich akcí (zejména webinářů a seminářů),
 • návštěvníků našich webových stránek,
 • osob, které nám položily dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nám zaslaly e-mail.

Zpracováváme osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V těchto zásadách zpracování osobních údajů se Vám pokusíme vysvětlit, jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme. Může se však samozřejmě stát, že budete mít doplňující dotazy ohledně zpracování, pak nám klidně napište na info@transakcniabeceda.cz.

Účastníci našich akcí (zejména webinářů a seminářů)

Co zpracováváme?

Pokud se přihlásíte k účasti na naší akci a zúčastníte se námi pořádaného webináře, semináře či jiného obdobného vzdělávacího kurzu, budeme o Vás zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • název společnosti, ve které pracujete, a její další identifikační údaje,
 • telefon,
 • naší komunikaci,
 • Vaše kontaktní údaje, a to včetně adresy bydliště,
 • fotografie z našich akcí.

Pokud bude akce placená, budeme zpracovávat rovněž číslo bankovního účtu, z kterého nám zašlete platbu za účast na akci.

Proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • abychom Vám mohli poskytnout službu, a to nebudeme moci, pokud nám údaje neposkytnete. Právním základem tak je plnění smlouvy uzavřené mezi námi.
 • abychom plnili právní povinnosti, a to při vedení účetnictví a zpracování daní. Právním základem je tak plnění povinností stanovených právními předpisy.
 • abychom Vám mohli zasílat novinky, které pro Vás připravíme. Právním základem je Váš udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • v rámci našich oprávněných zájmů, a to při fotografování a další propagaci již uskutečněných akcí nebo ochrana našich práv v případném soudním sporu. V některých případech k našim akcím zasíláme i balíček s podklady nebo firemními předměty; činíme tak v rámci naší propagace. Právním základem jsou tak naše oprávněné zájmy.

Jak dlouho?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od Vaší poslední účasti na jakékoliv naší akci, v některých případech 5 let od zdaňovacího období, za který byl vystaven daňový doklad za účast na akci.

Dále budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, na kterou byl souhlas udělen, případně do jeho odvolání. V každém případě bude vždy doba uchování osobních údajů přiměřená účelu zpracování.

Návštěvníci našich webových stránek

Co zpracováváme?

Při procházení našich webových stránek nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, požádat nás o zasílání novinek nebo třeba stáhnout náš e-book či další materiály. V takových případech zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • název společnosti, ve které pracujete,
 • telefon,
 • naší komunikaci.

Proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • abychom Vám mohli odpovědět na Váš dotaz a přijmout Vaše podněty a využít je pro zlepšování našich služeb a webových stránek. Právním základem je tak náš oprávněný zájem.
 • abychom věděli, kdo si stáhl náš e-book či jiné materiály. Právním základem je tak náš oprávněný zájem.
 • abychom Vám mohli zasílat novinky, které pro Vás připravíme. Právním základem je Váš udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jak dlouho?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu jednoho roku.

Dále budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, na kterou byl souhlas udělen, případně do jeho odvolání. V každém případě bude vždy doba uchování osobních údajů přiměřená účelu zpracování.

Poskytnutí údajů, udělení a odvolání souhlasu

V některých případech budeme Vaše osobní údaje potřebovat, abychom Vám mohli poskytnout službu (registrovat Váš třeba na seminář) nebo odpovědět na Váš dotaz.

Pokud nám neudělíte Váš souhlas se zpracováním, nebudeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. Stejně tak v případě, že již udělený souhlas odvoláte.

Souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat zasláním e-mailu na adresu info@transakcniabeceda.cz  nebo prostřednictvím odkazu zasílaného pro tyto účely v obchodních sdělení.

Příjemci osobních údajů

Záleží nám na tom, aby u nás byly Vaše osobní údaje v bezpečí, proto k nim mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci a subjekty, které nám pomáhají s rozesíláním novinek, nastavením webových stránek nebo organizací a odborným zajištěním našich akcí. V takovém případě jsou ale povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Pokud jsou tito příjemci v postavení zpracovatelů, máme s nimi rovněž uzavřené příslušné smlouvy. Vaše osobní údaje ale nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii.

S rozesíláním novinek nám pomáhá společnost The Rocket Science Group LLC, poskytovatel software Mailchimp, v tomto případě dochází k předání údajů do třetí země (USA), a to na základě standardních smluvních doložek.

Rovněž můžeme Vaše osobní údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí) a v případech, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedeného účelu předávat státním orgánům.

Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy. Níže jsme pro Vás připravili přehledné shrnutí, o co nás můžete požádat.

 1. Právo na přístup

Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem, za jakým účelem, po jakou dobu, kde je získáváme, komu je předáváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup, tedy poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů.

 1. Právo na opravu

Můžete po nás požadovat také opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů.

 1. Právo na výmaz

Rovněž nás můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, za určitých podmínek jsme povinni pak tyto osobní údaje vymazat, ne však vždy, v některých případech si můžeme osobní údaje dále ponechat.

 1. Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěl změnit poskytovatele služeb, případně předat osobní údaje dalšímu správci osobních údajů, máte za určitých podmínek právo na to, abychom Vám je poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 1. Právo na omezení zpracování

Také máte za určitých podmínek právo požadovat omezení zpracování, např. pokud popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme.

V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování týkající se Vaší konkrétní situace, například, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy, my jsme pak povinni tyto oprávněné zájmy přezkoumat.

Cookies

Informace o tom, jaké cookies zpracováváme, jsme pro Vás shrnuli do samostatného dokumentu, který naleznete zde.

Kde se dozvím o zpracování osobních údajů a mých právech více informací?

Aktuální informace o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte vždy prostřednictvím těchto zásad zpracování osobních údajů. Sledujte proto datum účinnosti prohlášení na první stránce a zároveň Vás o změnách budeme informovat.

Pokud by pro Vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, rádi Vám je zodpovíme. Kontaktovat nás můžete na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@transakcniabeceda.cz.

Na uvedenou e-mailovou adresu nám také můžete zasílat své žádosti o výkon práva subjektu údajů či odvolat udělený souhlas se zpracováním.