Obchodní podmínky našich akcí

Datum účinnosti: 10.03.2021

Děkujeme za váš zájem o některou z našich akcií, a to v podobě seminářů a transakčních webinářů apod. (dále jen „Akce“).

Základní informace o Akcích

Akce pro Vás pořádá společnost TRANSAKČNÍ ABECEDA s.r.o., IČO: 09676252, se sídlem v Chudenická 1058/32, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 340268 (dále jen „Společnost“), a to ve spolupráci s hlavním partnerem, PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. advokátní kancelář, IČO: 03638979, se sídlem Bulharská 588/1, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 235351 (dále jen „Advokátní kancelář“).

Délka Akce je zpravidla 90–150 min (včetně krátkých přestávek) a podkladem bude prezentace, kterou obdržíte ještě před začátkem Akce, abyste si mohli dle potřeby dělat poznámky či se k prezentaci kdykoliv vrátit a znovu si ji projít.

Prodej či koupě společnosti je zpravidla důvěrná věc. Je tedy pouze a jen na vás, zda si při Akci zapnete kameru, zda budete chtít klást dotazy, vstupovat do diskuse, či nikoliv.

Jak se na naše Akce přihlásit?

Podrobnosti o tématech a obsahu Akce, včetně termínů jejich konání, naleznete buď přímo na webových stránkách Společnosti (www.transakcniabeceda.cz), a to v záložce události.

Přihlásit se můžete vyplněním našeho formuláře (úplným a správným vyplněním). Následně počkáte, až vám e-mailem potvrdíme, že jsme formulář obdrželi, a že je na Akci volné místo (tímto krokem spolu uzavřeme smlouvu). V případě placených Akcí si v tomto potvrzovacím e-mailu od vás vyžádáme i fakturační údaje.

Pokud je Akce placená, budeme po vás požadovat i úhradu faktury znějící na cenu Akce, kterou se dozvíte z popisu události na webových stránkách Společnosti. Cena na popisu události je uvedena jako konečná, Společnost není plátcem DPH. Zaplacením ceny máte nárok na vstup pro 1 osobu a podklady k Akci.

Dokud vám nepotvrdíme, že je na webináři volno, a že jsme váš formulář obdrželi, nemůžeme vám garantovat, že se budete moci Akce zúčastnit. Stejně tak, pokud do data splatnosti uvedeného na faktuře částku neuhradíte, následující den smlouva mezi námi zaniká a my vaše místo můžeme nabídnout někomu dalšímu.

Akce jsou určeny primárně pro podnikatele, majitele, investory, členy statutárních orgánů nebo jiné pracovníky obchodních společností. Akce tak nejsou určeny pro jiné poradce v oblasti transakčního poradenství (advokáty, daňové poradce apod.). Jejich účast lze domluvit individuálně; z pohledu kapacity mají však přednost ostatní zájemci.

Vyhrazujeme si právo vyloučit jakékoli účastníky z účasti na Akci, a to i bez uvedení důvodu.

Co se stane, pokud se nebudu moci Akce zúčastnit?

Protože Akce neplánujeme a nenabízíme s velkým předstihem dopředu, není možnost od smlouvy odstoupit, a pokud se Akce nezúčastníte, zaplacená cena propadá (jedná se o tzv. storno poplatek ve výši 100 % ceny Akce). Nicméně pokud bude Akce naplánovaná s předstihem a dáte nám vědět alespoň 14 dní předem, že se nemůžete zúčastnit, vrátíme vám 100 % zaplacené ceny Akce.

Po dohodě s námi za sebe můžete ale poslat náhradníka, v takovém případě nám dejte vědět alespoň den před konáním Akce (pak se storno poplatek neúčtuje). V individuálních případech se můžeme domluvit na tom, že byste se v rámci zaplacené ceny zúčastnili Akce v některém budoucím termínu.

Pokud jste si u nás Akci objednal a zaplatil jako spotřebitel (nikoliv tedy tzv. „na IČO“), máte možnost od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření (od chvíle, kdy obdržíte náš potvrzovací e-mail o tom, že jsme obdrželi formulář a je na Akci volné místo). Stačí pak, když nám napíšete na registrace@transakcniabeceda.cz informaci o tom, že si přejete odstoupit a zašlete číslo účtu pro vrácení zaplacené ceny za Akci. Může se však stát, že se Akce bude konat právě ve stanovené lhůtě pro odstoupení, pak nám dáváte souhlas s tím, že nemáte právo od smlouvy odstoupit.

Může Společnost změnit místo a termín konání?

Ano, může se stát, že u Akce dojde ke změně místa nebo termínu konání. Dáme vám včas vědět na e-mail, který jste uvedli ve formuláři a rovněž se domluvíme, zda se chcete Akce zúčastnit či nikoliv. Pokud vám nebude změna vyhovovat, vrátíme vám plnou cenu, kterou jste za Akci zaplatili, a to do 10 dnů ode dne sdělení údajů nezbytných pro vrácení ceny (zejm. čísla účtu).

Reklamace

Může se stát, že se vám Akce nebude líbit, protože objektivně neměla vlastnosti, které jsme popsali, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na popis Akce. V takovém případě máte právo Akci reklamovat, a to zasláním e-mailu na adresu registrace@transakcniabeceda.cz.

V e-mailu nám napište:

  • co reklamujete,
  • proč,
  • prokažte, že jsme vám poskytli službu,
  • jak si přejete reklamaci vyřídit (dodáním nové nebo chybějící služby, přiměřenou slevu z ceny Akce nebo vrácení ceny za Akci na základě odstoupení od smlouvy).

Reklamaci jsme povinni vyřídit nejpozději do 30 dnů, ale můžeme se s vámi písemně dohodnout na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatnou vadu.

V souvislosti s reklamací vám mohou vznikat účelně vynaložené náklady, o jejichž proplacení můžete Společnost požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Jaké jsou technické požadavky pro účast na Akci?

Pokud se Akce koná v „offline“ podobě, bude Vám stačit pouze dorazit v uvedený čas na sjednané místo.

Můžeme však v rámci Akce pořádat i webináře, které se budou konat on-line prostřednictvím webinářové či obdobné běžně přístupné platformy. Odkaz na webinář zašleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pro účast je třeba, aby měl účastník zajištěno dostatečně silné internetové připojení, v opačném případě nemusí být zajištěna kvalita přenosu.

Několik organizačních věcí závěrem

V ceně Akce máte i materiály, které budou obsahovat spoustu užitečných rad a tipů a triků. Tyto materiály jsou vaše a můžete si s nimi dělat, co jen budete chtít. Poprosíme vás však, tyto materiály nerozmnožujte, nepředávejte třetím osobám a nepoužívejte ke komerčním účelům, neboť jsou našimi autorskými díly (popř. autorskými díly spolupracující Advokátní kanceláře) a obsahují ochranné známky. Obdobně prosím nepořizujte záznam z Akce, zejm. v podobě webinářů.

V souvislosti s vaší účastní na Akci zpracovává naše Společnost vaše osobní údaje. Informace o takovém zpracování naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

Pokud se Akce nebude konat z důvodu zásahu vyšší moci, Společnost v takovém případě neodpovídá za škodu způsobenou tímto zásahem.

Abychom si to tedy shrnuli:

  • na pořádanou Akci nám pošlete přihlášku odesláním úplně a správně vyplněného formuláře,
  • potvrdíme vám, že pro Vás máme místo,
  • pošleme vám fakturu, o jejíž úhradu ve splatnosti vás tímto prosíme,
  • v příslušných termínech se zúčastníte Akce (webináře v příslušném rozhraní).

.