Transakční tým

Prodej a koupě společnosti je náročný, komplexní proces, který v lepším případě trvá týdny, zpravidla však spíše měsíce. Pokud započteme i přípravu společnosti na prodej, pak ještě déle. Jedná se o samostatnou disciplínu, která zahrnuje znalosti a zkušenosti z oblasti práva, daní, účetnictví, oceňování, investičního poradenství a často i z technických oborů. Na transakci se tak v podstatě vždy podílí více osob, částečně (interních) spolupracovníků, a zčásti externích poradců a konzultantů. Dobře sestavený transakční tým a jeho vedení je tak jedním z klíčových faktorů pro úspěch celé transakce.

V dobře postaveném transakčním týmu by mělo být místo pro odborníky z několika oborů a nejedná se pouze o právo. Své místo si zde najdou jak externí poradci (viz také transakční poradenství) jako právník, daňový poradce, znalec, stavební technik, tak interní zaměstnanci společnosti, jako jsou majitelé, statutáři nebo další členové vrcholového managementu. Často bývají zapojeni i zástupci analytických oborů, jako je oceňování či modelování nebo projektové a dluhové financování.

Sestavení kvalitního transakčního týmu je alfou a omegou úspěšného dokončení každé transakce, proto by neměly být role rozděleny pouze podle specializace jednotlivých členů, ale také by měly být zohledněny jednotlivé pozice v rámci projektu z pohledu projektového řízení.

Jinými slovy by všichni členové měli vědět, kdo udává tempo fungování celého týmu (a málokdy je tou osobou samotný kupující či prodávající), a organizuje jednotlivé členy z pohledu dodání výstupů a vzájemného propojení či komunikace. Nemělo by chybět ani rozdělení odpovědnosti a nastavení vhodných komunikačních kanálů. Nepodceňujte projektové řízení, které se zpočátku může zdát jako zbytečnost, ale vždy se pozice „projekťáka“ dříve nebo později někdo musí ujmout.

Právě komunikace je dalším neméně důležitým předpokladem pro správné fungování týmu. Jak se říká, pravá ruka by měla velmi dobře vědět, co dělá levá. Právník by měl konzultovat daňové aspekty s „daňařem“, finanční ředitel zase s právníkem a vzájemně by všichni členové týmu měli táhnout za jeden provaz, neboť mají všichni stejný cíl. Pro tyto účely je důležité zvolit správné komunikační kanály. V dnešní době se setkáváme s programy zaměřenými na projektové řízení, sdílení dokumentů či komunikaci prostřednictvím videohovorů a pozorujeme ústup od klasických e-mailů a telefonátů.

Co se týče velikosti transakčního týmu, může se jednat o menší seskupení skládající se z prodávajícího / kupujícího, právníka a daňového poradce, ale také o podstatně větší týmy, kdy je zapojeno víc lidí z interního prostředí i „zvenku“.