Fúze a akvizice

Share dealAsset deal

V angličtině „Mergers & Acquisitions“ („M&A“), v češtině „fúze a akvizice“. M&A je „prostě“ prodávání a kupování společností nebo jejich částí jako jsou divize, závody apod. Označení M&A je tak trochu matoucí, neboť v sobě nese konkrétní způsoby (formy) prodeje nebo koupě.

„Akvizice“ znamená:

  • Koupi majetkové účasti („vlivu“) ve společnosti, tedy koupi obchodních podílů nebo akcií společnosti (akvizice kapitálová).
  • Koupi „podniku“ společnosti. „Podnik“ (dnes správně právně „závod“) označuje „balík“ jednotlivých složek podnikání, tedy např. movitý majetek, zaměstnance, nebo třeba smluvní vztahy apod.
  • Koupi zpravidla zásadních aktiv společnosti.

V prvním případě je prodávajícím společník/akcionář společnosti, v druhém a třetím přímo společnost, která prodává svůj „podnik“ či zásadní aktiva. Akvizice je převažující, ne-li skoro výhradní, způsob, jak se společnosti, podniky a aktiva v České republice prodávají.

„Fúze“ znamená, že se:

  • 2 nebo více společností „spojí“ a vznikne z nich úplně nová společnost.
  • 2 nebo více společností „spojí“ a jedna nebo některé z nich zaniknou a ostatní „přežijí“.

Fúze se v České republice používá zpravidla jako nástroj podnikových restrukturalizací, zejména kvůli její tzv. daňové neutralitě. Jen zřídkakdy se používá pro účely koupě či prodeje společností, podniků a aktiv.

U fúzí se tedy nic „nepřevádí“ a neplatí se kupní cena. Ke změně vlastnictví ale dochází (např. formou nabytí majetkové účasti v jiné společnosti) včetně finančního vyrovnání (dorovnání) dotčených stran. 

Pojem M&A se v různých souvislostech používá zejména pro:

  • samotný proces prodeje nebo koupě firmy,
  • odvětví, resp. obor prodávání a kupování společností,
  • odvětví, resp. obor souvisejících poradenských služeb (daně, právo atd.).