Cíl akvizice

Cíl akvizice, někdy také označován jako „target“, je možné považovat za hlavní důvod, proč strany stojí o realizaci transakce. Dá se říct, že cíl akvizice je to, co si chce kupující koupit. Nemusí tomu tak však být vždy, neboť záleží na struktuře transakce (např. předmětem akvizice je společnost vlastnící nemovitost – kupující chce tu danou nemovitost, ale kupuje společnost).

Cílem akvizice, tedy „předmětem koupě“, je zpravidla:

  • celá společnost se „vším všudy“, tj. 100% majetková účast na této společnosti (viz share deal),
  • celé podnikání společnosti nebo jeho část (viz obchodní závod),
  • aktiva společnosti (viz asset deal).

V prvním případě se také hovoří o cílové společnosti (target company).

Cíl akvizice je třeba mít neustále na paměti, neboť podle něho se odvíjí nastavení celého transakčního procesu na straně zájemce, od konkrétní strategie, přes daňové „nastrukturování“ transakce, až třeba po rozsah a záběr předakviziční due diligence.