Cash free debt free

Obchodní společnost je živý a dynamický organismus, který se každým dnem mění: prodávají a nakupují, poskytují služby, vystavují a hradí faktury nebo třeba splácejí úvěr. Jejich hodnota se každým dnem mění. Při M&A transakcích to prakticky znamená, že ke dni uzavření transakce (closing) bude mít jinou hodnotu, než kterou měla v okamžiku podpisu akviziční smlouvy (signing).

Praxe proto zná mechanismy stanovení kupní ceny a kupní ceny, které tuto dynamičnost společnosti a dopad do kupní ceny řeší.

Tyto úpravy fungují na různém principu a jedním z nich je právě „Cash-Free-Debt-Free“, někdy také „Debt-Free-Cash-Free“ (CFDF).

Ten vychází z toho, že při prodeji ve společnosti nebudou žádné peníze a také žádné dluhy, jinak řečeno, že majitel si veškeré peníze ponechal, a že uhradil veškeré dluhy.

Pokud ve společnosti zůstanou volné peněžní prostředky, kupní cena se zvyšuje a pokud má firma závazky, cena se naopak snižuje.

Přestože to zní velmi jednoduše, ve skutečnosti je jednání o příslušném ustanovení akviziční smlouvy velmi náročné. Je totiž nezbytné zcela přesně definovat zejména to, co – ve smyslu smlouvy – zahrnují „peněžní prostředky“ a co zahrnuje „dluh“ a jak se vypočítávají.