Jak zajistit, aby se z prodávajícího nestal konkurent?

Zadání k řešení (problém):

Kupující se domluvil s majitelem na odkupu jeho stavební firmy (dřevovýroba), která úspěšně podnikala zejména ve svém regionu.

Obával se ale, že společnost je na osobě majitele až přespříliš závislá (zejména vztahy s obchodními partnery a zaměstnanci) a že by mohl mít nutkání po prodeji zůstat v oboru a třeba si založit novou společnost.

Otázky k řešení:

  • Jak snížit rizika vyplývající ze závislosti společnosti na osobě majitele (tj. především riziko neúspěšného předání novému majiteli, riziko poklesu tržeb apod.)?
  • Jak snížit riziko, že prodávající zůstane v oboru a bude nějakou formou konkurovat své dřívější (již prodané) společnosti?

Řešení:

Za účelem snížení výše popsaných rizik se kupující domluvil kromě vlastního prodeje firmy na následujícím:

  • Prodávající zůstane i po prodeji ve firmě jako „obchodní zástupce“ a bude mít odměnu v podobě provizí ze získaných zakázek.
  • Tato spolupráce byla domluvena na 2 roky s možností prodloužení.
  • Smluvně byl sjednán pro prodávajícího majitele tzv. zákaz konkurence na dobu 3 let, případné porušení by bylo sankcionováno smluvní pokutou v řádu jednotek milionů.
  • Část ceny byla sjednána nikoliv jako cena za obchodní podíl (tedy cena za společnost), ale jako odměna/kompenzace za dodržení zákazu konkurence, která byla vyplácena postupně během 3 let.
  • U vybraných zakázek/odběratelských vztahů byly sjednány různé formy garancí prodávajícího (např. že budou trvat minimálně další 2 roky a průměrný roční objem bude min. XY).

Výhody pro klienty (kupující)

  • Zapojení původního majitele do chodu firmy i po jejím prodeji (navíc motivačním způsobem v podobně provizí) snížilo nutkání prodávajícího „zůstat v oboru“ konkurenčním způsobem.
  • Tomu přispělo i navázání splatnosti části kupní ceny na dodržování zákazu konkurence. To by zároveň snížilo negativní finanční dopad na kupujícího v případě, že by původní majitel zákaz konkurence porušil.
  • Kupující mírně navýšil domluvenou kupní cenu, neboť odměna/kompenzace za dodržení zákazu konkurence podléhala dani z příjmů u prodávajícího (na rozdíl od daňově osvobozeného prodeje obchodního podílu), nicméně z jeho pohledu to bylo dostatečně kompenzováno ostatními výhodami domluveného řešení.
>> Přečtěte si i další zajímavé případové studie