Jak při koupi společnosti vyřešit nesplacené půjčky od původního majitele?

Zadání k řešení (problém):

Investor se s prodávajícím dohodl na koupi činžovního (tedy pronajatého) domu za částku 75 mil. Kč. Koupě byla domluvena jako koupě 100 % podílu ve společnosti, která daný dům vlastnila.

V průběhu jednání vyplynulo, že prodávající poskytl do společnosti půjčku ve výši 45 mil. Kč na celkovou rekonstrukci domu s tím, že 35 mil. Kč prozatím nebylo splaceno. Společnost tak z titulu půjčky dlužila 35 mil. Kč.

Koupě společnosti měla být z převažující části financována bankovním úvěrem.

Otázky k řešení:

  • Jak v rámci koupě vyřešit (vypořádat) nesplacené půjčky vůči původnímu majiteli ve výši 35 mil. Kč, tedy skoro 50 % kupní ceny?
  • Jak to provést, aby byly ochráněny zájmy investora?
  • Jak situaci vyřešit s ohledem na plánované financování koupě bankovním úvěrem?

Řešení:

Koupě byla rozdělena (strukturována) na 2 části, a to:

  1. koupě 100 % obchodního podílu ve společnosti za 40 mil. Kč,
  2. koupě (úplatné nabytí) pohledávek na vrácení půjček za 35 mil. Kč.

Celková dohodnutá cena se tak rozdělila do 2 částí s tím, že pohledávky na vrácení půjčky byly prodány za jejich nominální hodnotu.

Obě části byly potřebným způsobem ve smluvní dokumentaci propojeny (např. z pohledu uzavření smluv, odpovědnosti prodávajícího nebo možnosti odstoupení od transakce).

Z pohledu bankovního úvěru nevyvstal problém, financování bylo poskytnuto jak na koupi podílu, tak na odkoupení pohledávek z půjček, aniž by byl dotčen „akviziční“ charakter úvěru. 

Výhody pro klienty (prodávající)

  • Půjčky poskytnuté společnosti v minulosti prodávajícím byly z pohledu kupujícího právně ošetřeny, neboť „samy od sebe“ jen pouhým prodejem společnosti novému vlastníku nezaniknou.
  • Kupující mohl použít bankovní úvěr k financování transakce dle svého původního záměru.
  • Kupující mohl takto nabyté pohledávky ze zápůjčky využít jako budoucí zdroj k vyplacení budoucích zisků z pronájmu činžovního domu (v podobě splácení těchto půjček poskytnutých na rekonstrukci domu).
  • Dalšími uvažovanými variantami byly: tzv. kapitalizace pohledávek prodávajícím ještě před prodejem společnosti nebo refinancování zápůjčky novou zápůjčkou od kupujícího.
>> Přečtěte si i další zajímavé případové studie