Co dělat, když chcete prodat jen provozní část firmy a nemovitosti si ponechat?

Zadání k řešení (problém):

Majitelé se po 15 letech úspěšného budování rozhodli prodat svou strojírenskou firmu zahraničnímu investorovi. Hlavním důvodem byl pokročilý věk a rovněž optimální situace na trhu.

Investor však projevil zájem o koupi pouze provozně-obchodní části firmy s tím, že nemovitosti (výrobní areál a související pozemky) by měly zůstat nadále ve vlastnictví prodávajících.

Před prodejem vlastnila strojírenská společnost jak provozní část, tak nemovitosti.

Otázky k řešení:

  • Jak oddělit / převést nemovitosti z vlastnictví společnosti „na prodávající“?
  • Kdo by se měl stát jejich vlastníkem před prodejem společnosti (jiná společnost nebo přímo prodávající)?
  • Jak zajistit, aby strojírenská firma po prodeji zahraničnímu investorovi mohla nemovitosti nadále užívat pro svou podnikatelskou činnost?

Řešení:

Nemovitosti byly vyčleněny ze strojírenské společnosti do samostatné nově vznikající společnosti, a to „odštěpením“ (tedy tzv. přeměnou dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev). Ve strojírenské firmě určené k prodeji zůstala po tomto odštěpení pouze provozní část, o kterou měl investor zájem.

Vlastnické podíly v nové nemovitostní společnosti byly stejné jako v prodávané společnosti (tak to vycházelo z dohody majitelů).

Zahraničnímu investorovi tak byla prodána strojírenská společnost již bez nemovitostí.

Mezi strojírenskou a nemovitostní společností byla v souvislosti s prodejem uzavřena dlouhodobá nájemní smlouva, která strojírenské společnosti zajistila právo i do budoucna užívat nemovitosti.

Prodávající a kupující investor (za účasti obou společností) zároveň uzavřeli dohodu, která investorovi garantovala předností právo ke koupi nemovitostí (resp. nemovitostní společností) pro případ, že by se je prodávající v budoucnu rozhodli prodat.

Výhody pro klienty (prodávající)

  • Nalezené řešení majitelům umožnilo prodat svou strojírenskou společnost zahraničnímu investorovi.
  • Odštěpením došlo k vyčlenění (vlastnictví) na novou společnost, aniž by muselo jít o prodej se všemi důsledky (nutnost uhradit kupní cenu, dopad do daně z příjmu apod.).
  • Nemovitosti byly vyčleněny do nové obchodní společnosti; v případě budoucího prodeje by tak byly předmětem prodeje nikoliv nemovitosti, ale podíly v této nové společnosti.
  • Nájemné zároveň zajistilo poměrně garantovaný příjem (rentu) na straně prodávajících (byť zprostředkovaně prostřednictvím nemovitostní společnosti).
>> Přečtěte si i další zajímavé případové studie