Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzením zaškrtávacího pole uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti TRANSAKČNÍ ABECEDA s.r.o., se sídlem Chudenická 1058/32, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 096 76 252, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 340268 (dále jen „Společnost“) jako správci osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení služeb Společnosti a zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a službách (například v podobě newsletteru a jiných obchodních sděleních k propagaci Společnosti).

Beru na vědomí, že Společnost bude zpracovávat moji e-mailovou adresu, jméno a příjmení, a to po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu nebo do doby odvolání souhlasu.

Potvrzuji, že uděluji souhlas svobodně a byl/a jsem před udělením informován o tom, jak Společnost zpracovává mé osobní údaje, a to včetně souvisejících práv, prostřednictvím Zásad zpracování osobních údajů umístěných na webových stránkách Společnosti.

Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat zasláním e-mailu na adresu info@transakcniabeceda.cz nebo prostřednictvím odkazu zasílaného pro tyto účely v obchodních sdělení. Odvolání souhlasu však nebude mít dopad na předchozí zpracování osobních údajů.